กสิณไฟ เส้นทางลัดเข้าสู่นิพพาน โดยนพดล ปฏิมาประกรณ์

 npaaccount    15 พ.ย. 2556

กสิณไฟ เส้นทางลัดเข้าสู่นิพพาน เป็นนักปฏิบัติีอย่ายึดติดกับวิธีการ ควรใช้อุบายปัญญาในการฝึกจิต
หากต้องการบรรลุมรรคผลเพื่อเข้าสู่นิพพาน ให้ถอยกำลังมาอยู่ที่อุปจารสมาธิเพื่อกำหนดรู้ลงที่จิต หากลมหายใจปรากฎอยู่ก็ให้พิจารณาอานาปานสติ หากกายปรากฎอยู่ก็ให้พิจารณากายคตานุสสติ หากนิมิต (กสิณไฟ) ปรากฎอยู่ให้อธิษฐานจิตให้นิมิต (กสิณไฟ) หายไปแล้วให้รูปกายของเราปรากฎ หากนิมิต (กสิณไฟ) ไม่หายไปให้้เข้าอัปปนาสมาธิปล่อยวางอุเบกขาเสียก่อนแล้วจึงเข้าอุปจารสมาธิ อธิษฐานจิตอีกครั้งหนึ่ง เมื่อนิมิต (กสิณไฟ) หายไปแล้ว รูปกายปรากฎก็ให้พิจารณาอสุภะหรือจะพิจารณามรณานุสสติก็ได้ เพื่อเจริญวิปัสสนากรรมฐานให้บรรลุมรรคผลก็สามารถเข้าสู่นิพพานได้ "เป็นนักปฏิบัติีอย่ายึดติดกับวิธีการ ควรใช้อุบายปัญญาในการฝึกจิต" สิ่งที่สำคัญคือ "สติ" สติที่ตามรู้เท่าทันจิต

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.npa-account.com/thamma9.html

   


ที่มา : การให้ธรรมะเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง

DT015531

npaaccount

15 พ.ย. 2556
 เปิดอ่านหน้านี้  5361 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย