"ทุกข์ยากอยู่ที่กายกับใจนี้" (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)

 วิริยะ12    12 ก.ย. 2566

.
 "ทุกข์ยากอยู่ที่กายกับใจนี้"

" .. เดี๋ยวนี้คนเราไม่รู้จัก "ความชั่วสำคัญว่าดี" คนที่ดื่มสุราสาโท เล่นพ่งเล่นไพ่ การพนัน ขโมยโพยโจร "มันไม่รู้จักว่าดีว่าชั่ว" เมื่อลักเขาแล้ว เขาฆ่าไม่ใช่เหรอ มันดีที่ไหน เขาใส่คุกใส่ตะราง เรื่องมันเป็นอย่างงั้น "นั่นแหละไม่รู้จักความผิด" เหมือนกับแมลงเม่าบินเข้ากองไฟ "เรามีพุทธะ เรารู้แล้ว สิ่งใดชั่วเราก็ไม่ทำ เราทำแต่คุณงามความดี"

เพราะฉะนั้น "ให้เข้าถึงศาสนา" ชั้นศาสนา "แก่นศาสนา คือเข้าถึงศาสนา คือ เข้าถึงกาย เข้าถึงใจของเราที่กระทำ" นี่คือการประพฤติปฏิบัติ นี่เราเกิดมาก็มีเท่านี้ มีกายกับใจเท่านี้ "ทุกข์ยากก็ไม่มีอื่นยาก ยากกายกับใจนี้" .. "

"อาจาริยบูชา"
(หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)
    DT014902

วิริยะ12

12 ก.ย. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5364 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย