"รากเหง้าของความเป็นมนุษย์" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

 วิริยะ12    23 ต.ค. 2564

.
 "รากเหง้าของความเป็นมนุษย์"

" .. ทาน ศีล ภาวนา เป็นรากเหง้าของความเป็นมนุษย์และเป็นรากเหง้า ของพระศาสนาที่มนุษย์ต้องคอยสั่งสมให้มาอยู่ในนิสัย

- ทาน เป็นเครื่องแสดงน้ำใจ เพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ

- ศีล เป็นเครื่องปัดเป่าความคิดของผู้มีกิเลส

- ภาวนา อบรมใจให้ฉลาดเที่ยงตรงต่อเหตุผล และความถูกต้อง "ผู้เป็นหัวหน้างาน หรือ มีภารกิจมาก ควรหันมาฝึกใจเป็นอย่างยิ่ง" เพราะการภาวนาช่วยแก้ความยุ่งยากลำบากใจ ทุกประเภทที่เป็นภาระหนักหากปล่อยใจโดยไม่มีธรรมเป็นเครื่องยับยั้ง คงไม่ได้รับความสุข แม้จะมีสมบัติก่ายกอง .. "

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต DT014902

วิริยะ12

23 ต.ค. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5250 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย