ถ้าไม่มีสมาธิเลย ไม่มีความสงบอะไรเลย
 ลูกโป่ง   29 เม.ย. 2555...ถ้าไม่มีสมาธิเลย ไม่มีความสงบอะไรเลย

เราจะพิจารณาทางด้านปัญญามันเป็นสัญญา

เป็นสมุทัยไปหมด ไม่ได้เรื่อง....


:: หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโนที่มา...หนังสือ ชาติสุดท้าย
ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิง
พระธรรมวิสุทธิมงคล
(หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)
วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานีDT0329

ลูกโป่ง

29 เม.ย. 2555
 เปิดอ่านหน้านี้  3563 

  ความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย