"ละโกรธได้ ใจเป็นสุข" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12    9 ก.ค. 2564

.
 "ละโกรธได้ ใจเป็นสุข"

" .. ให้ละกิเลสออกจากจิตใจให้หมดทุกคน "กิเลสนี้แหละทำให้คน เราเดือดร้อนวุ่นวายอยู่ไม่มีที่สิ้นสุด" กิเลสนั้นเมื่อท่านย่นย่อเข้ามา "คือความโกรธ ความโลภ ความหลง" สามอย่างเท่านี้

"ทำไมหนอใจคนเราจึงไม่ยอมละ" การละก็ไม่หมดชักที "ทำไมจึงเกิดมาเพื่อสร้างกิเลสให้มาก ขึ้นในทุกภพ ทุกชาติ" ในชาติเดียวนี้ให้ตั้งใจละ ทั้งพระทั้งเณร และญาติโยมทั้งหลาย "ความโกรธเมื่อเกิดขึ้น อย่าไปโกรธตาม ถ้าไม่ได้โกรธไปตามมันจะตายเชียวหรือ"

ทำไมจึงไม่ระลึกอยู่เสมอ ๆ ว่า "เราจะละความโกรธให้หมดสิ้นไป เดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้" อย่ามีความท้อถอยในการ "สร้างความดี มีการรักษาศีลห้า ศีลแปด ศีลสิบ ศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ด พร้อมทั้งการเจริญสมาธิภาวนา ฆ่ากิเลสตัณหาให้หมดไป" ใจจะเย็น เป็นสุขทุกคนเลย .. "

"ธรรมเมตตา"
พระครูสันติวรญาณ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)    DT014902

วิริยะ12

9 ก.ค. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5366 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย