"ไม่ได้ล้างกรรมด้วยน้ำ" (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)

 วิริยะ12    5 ส.ค. 2564

.
 "ไม่ได้ล้างกรรมด้วยน้ำ"

" .. พระพุทธเจ้าท่านสอน "ให้พากันทำคุณงามความดี" เมื่อคุณงามความดีมีแล้วมันไม่ทุกข์ไม่ยาก "กายของเราก็บริบูรณ์ ใจของเราก็บริบูรณ์" เมื่อเราไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติไม่ทำแล้ว กายของเราก็วิบัติ ใจของเราก็วิบัติ

"วิบัติเป็นอย่างไร" คือเสียจริตผิดมุษย์ ทุกข์ยากลำบาก กายพิกลพิการ หูหนวกตาบอด กระจอกงอกง่อยขี้ทูดกุฏฐัง อยากได้ไหมละ ไมอยากได้สักคนดอกจะว่ายังไง เข้าใจหรือยัง

ตอไปนี้ไปพากันเข้าใจแล้ว วิธีเวียนเทียน จะได้นำถวายเป็นอาสาฬหะและวันเข้าพรรษา เพื่อชำระกิเลสของเราทิฏฐิมานะของเรา ชำระความชั่วของเรา เพื่อกำจัดทุกข์ กำจัดภัย กำจัดกิเลสจัญไร "ไม่ได้ล้างบาปล้างกรรมด้วยน้ำ เราทำคุณงามความดีแล้วความชั่วมันก็หายไป" เข้าใจไหมละข้อนี้ .. "

"วัด .. วัดตนวัดตัวของเรา"
หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
 DT014902

วิริยะ12

5 ส.ค. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5266 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย