"พยาธิธรรม" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    22 มี.ค. 2566

.
 "พยาธิธรรม"

".. แท้จริงการเจ็บป่วยนับว่าเป็นอันตรายแก่ชีวิต อันใคร ๆ ไม่พึงปรารถนาก็ตาม "แต่มันก็เป็นพยาธิธรรม" ผู้ปฏิบัติธรรมและมุ่งในธรรมเพื่อรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมทั้งหลาย จะเว้นธรรม ๔ ประการนี้เสียมิได้เลย คือ "ชาติธรรม ชราธรรม พยาธิธรรม มรณธรรม" หากไม่มีธรรม ๔ ประการนี้เป็นเครื่องดำเนินเสียแล้ว "คนเราก็จะพากันประมาทเสียโดยมาก" .. "

พระราชนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาวิศิษฏ์
(หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
    DT014902

วิริยะ12

22 มี.ค. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5300 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย