โครงการอบรมพุทธสาวกสาวิกา “รู้การเข้าถึงสิ่งสูงสุดก่อนสิ้นลม”

 naparats  🗓 วันเสาร์ที่ ๒๒ มิ.ย. ๖๒
สถาบันปัญญาวิชชาลัย โดย โครงการพุทธสาวกสาวิกา
จัดอบรมธรรมะเพื่อเรียนรู้ความจริงของชีวิตวิถีพุทธ ด้วยการปฏิบัติดี ปฏิบัติตรง ปฏิบัติรู้ชอบ ปฏิบัติออกจากทุกข์
ซึ่งในวันเสาร์นี้ เรียนรู้ในหัวข้อ
“รู้การเข้าถึงสิ่งสูงสุดก่อนสิ้นลม”
บรรยายธรรมโดย : พระสนอง ถาวโร
----------------------------
ท่านใดสนใจลงทะเบียนออนไลน์ หรือลงทะเบียนที่หน้างานได้เลยนะครับ
> ลงทะเบียนสมัครออนไลน์ :
https://goo.gl/forms/XNkA6nsUUWHHZh4K2
หรือ สอบถามรายละเอียม > โทร ๐๘๙-๐๐๓-๙๕๐๑
> สถานที่ : ชั้น ๔ อาคารปัญญานันทานุสรณ์
> เวลา : ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.
> หมายเหตุ : อบรมครบ ๔ เสาร์ รับประกาศนียบัตร

ที่มา : เพจ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง นนทบุรี

4,935


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย