"ช้างพระโพธิสัตว์" (หลวงปู่ลี กุสลธโร)

 วิริยะ12  

.
 "ช้างพระโพธิสัตว์"

" .. ช้างตัวใหญ่ ๆ "เป็นช้างพระโพธิสัตว์ อยู่บนภูหลวง ไม่เบียดเบียนพระและคน" มันเดินจากภูหลวงมาทางภูหอ ช้างบริวารรอบล้อมซ้ายขวาอารักขา "เมื่อช้างบริวารเดินผ่านทุ่งนาทำข้าวกล้าชาวบ้านล้มเสียหาย มันจึงตามมาตกแต่งปลูกคืนให้อย่างดี"

ที่มา "พระโพธิสัตว์จุติเป็นสัตว์ก็เพื่อบำเพ็ญบารมี" คำว่า "โพธิสัตว์" คือสัตว์ที่ยังข้องอยู่ในการสร้างบารมีเพื่อพระโพธิญาณ บำเพ็ญเพียรเพื่อความสุขแก่มหาชนเป็นอันมาก "จะจุติเป็นสัตว์หรือมนุษย์ก็ตาม มีพระมหากรุณาแก่สัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง" มีบริวารมาก บรรเทาภัยให้มหาชน ขวนขวายคุ้มครอง

"พระโพธิสัตว์สร้างบารมี ไม่ทิ้งเมตตา เพื่อรื้อขนสัตว์ข้ามวัฏสงสาร" ตัดโลกธรรมใหญ่ จึงสร้างพระบารมีอย่างใหญ่ เกิด ๆ ตาย ๆ ให้เต็มแล้วตรัสรู้ "ขนสัตว์ขึ้นสวรรค์นิพพาน ท่านอดทนมีขันติมากที่สุด" ไม่เอาแง่เอางอนกับมนุษย์และสัตว์ "มีศีลธรรมทุกชาติไป ด้วยมหาเมตตามหากรุณา เต็มเปี่ยมในพระทัย"

หลวงปู่ลีท่านเล่าต่อว่า "ช้างตัวนี้เป็นพญาช้าง นัยน์ตาทั้งคู่สวยงามราวกับแก้วมณี" มีกายสง่างาม พระโพธิสัตว์ปกครองช้างบริวารจำนวนมากให้อยู่ร่วมกันอย่างผาสุข "คราวหนึ่งมีฝูงช้างบริวารเหยียบย่ำนาข้าวของชาวบ้าน"

ช้างพระโพธิสัตว์เห็นดังนั้น "จึงเอางวงจับข้าวกล้าที่ล้มระเนระนาด ทำให้ลำต้นตรงขึ้นใหม่" ช้างโพธิสัตว์ "ไม่ทำลายคน รู้ภาษาคน" เวลาเดินขึ้นภู องอาจสง่างามเอางาถูกิ่งไม้ต้นไม้และพื้นดินเป็นทางยาว "บริเวณทางเดินใดที่เป็นหลุมเป็นบ่อมันก็ใช้เท้าเกลี่ยให้สม่ำเสมอ" .. "

"ธรรมลี เศรษฐีธรรม" (หลวงปู่ลี กุสลธโร)
วัดป่าเกษรศีลคุณธรรมเจดีย์ (ภูผาแดง)
อ. หนองวัวซอ จ. อุดรธานี 

5,505


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย