"ศรัทธาความเชื่อ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    4 เม.ย. 2561

.
 "ศรัทธาความเชื่อ"

" . . "ศรัทธาความเชื่อ" ตามหลักความจริงของพระพุทธเจ้านี้ "เป็นความเชื่อที่ไม่ขาดทุนสูญดอก เป็นความเชื่อที่ไม่เสียเวล่ำเวลา" เป็นความเชื่อที่ถูกต้องตามหลักธรรมและเป็นความเชื่อที่จะหยั่งความอุตส่าห์พยายามทุกด้านทุกทาง ที่จะให้โหมตัวเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชำระสิ่งที่เป็นข้าศึก "เพื่อปราบปรามสิ่งที่เป็นข้าศึก อันเป็นตัวจอมปลอมทั้งหลายออกไปจากใจ" โดยลำดับลำดา จนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือภายในใจ

"เป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นกับตัวเอง เชื่อพระพุทธเจ้าเชื่ออย่างนี้" ศรัทธาเป็นมาเอง วิริยะเพียรเอง เพราะเกี่ยวโยงกัน "คนเราเมื่อมีศรัทธาถึงใจทำไมความเพียรจะไม่ถึงใจ สติก็ต้องถึงใจ สมาธิถึงใจ ปัญญาถึงใจ ธรรมถึงใจ" กิเลสกระจายออกไปโดยลำดับลำดาจนไม่มีอะไรเหลือ .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=982&CatID=3DT014902

วิริยะ12

4 เม.ย. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5098 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย