"ทุกข์สุขเกิดขึ้นในปัจจุบัน" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 เธงเธดเธฃเธดเธขเธฐ12  

.
 "ทุกข์สุขเกิดขึ้นในปัจจุบัน"

" .. เราต้องมีสติส้มปชัญญะควบคุมจิตใจนี้ให้มันตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันให้มากที่สุดเท่าที่จะมากไต้ "เพราะว่าความสุขก็ดี ความทุกข์ก็ดี มันไม่ไต้มีอยู่ในอดีตอนาคต มันมีอยู่ในปัจจุบัน"

ลองสังเกตดู ถ้าไม่เชื่อนะ "เจ็บตรงโน้น ปวดตรงนี้มันก็เจ็บอยู่ในปัจจุบันนี้" ที่ล่วงมาแล้วมันก็แล้วไปแล้ว อนาคตก็ยังไม่ถึง "ลองคิดดูสิ เรื่องใด ๆ เรื่องสุข เรื่องทุกข์ เรื่องดี เรื่องชั่วอะไร ก็เกิดขึ้นในปัจจุบันนี่แหละ"

ดังนั้น "เมื่อผู้ใดมาตั้งจิตแน่วแน่อยู่ในปัจจุบันนี้แล้ว" มันก็เป็นเหตให้รู้เรื่องดี เรื่องชั่ว เรื่องสุข เรื่องทุกข์ "ตลอดถึงความจริงของชีวิตเป็นอยู่อย่างไรมันก็รู้ชัดตามเป็นจริงอย่างนั้น"

"ที่มันรู้ไม่ได้ก็เพราะว่าจิตมันไม่ได้ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบัน" ดังที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละ ขอให้เข้าใจกัน .. "

"ธรรมโอวาท"
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 

5,409จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย