"บุญมาวาสนาส่ง" (หลวปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    17 ส.ค. 2565

.
 "บุญมาวาสนาส่ง"

ผู้ถาม : คนที่ปฏิบัติภาวนาเป็นนั้น "เพราะกรรมที่เขาสร้างสมมาที่เรียกว่าบารมีชาติก่อนที่สร้างไว้ใช่หรือไม่" หรือจะเป็นเพราะวิริยะที่ทำความเพียรชาตินี้เอง

ท่านอาจารย์ : "ถ้าภาวนาเป็นแล้ว บุญก็มาวาสนาก็ส่งให้อะไร ๆ ก็ดีไปหมด" ถ้าภาวนาไม่เป็นแล้วอะไร ๆ มันก็ตันตื้นไปหมดภาวนาเป็นแล้วถึงขนาดนั้น มันก็ไม่พ้น ขี้เกียจอยู่ดี ๆ นั่นเอง

ผู้ถาม : "ทำไมท่านอาจารย์สอนจึงเข้าใจ" แต่อื่นพูดไม่เข้าใจ

ท่านอาจารย์ : นั่นเรียกว่า "บุญมาวาสนาส่งแล้ว เพราะเราก็มีศรัทธา แล้วก็มีครูบาอาจารย์มาสอนให้ด้วย" เราทำตามคำสอนของท่าน ก็เป็นไปตามปรารถนา "บุญ คือทุนเดิมมีอยู่แล้ว ศรัทธาเพิ่มบุญ ให้เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป" เอาบุญมาสร้างบุญยิ่ง ๆ ขึ้น ในสิงคโปร์นี้จะมีที่ไหนที่สร้างบ้านแล้วมีพระมาอยู่ให้อย่างนี้ ..

"สนทนาธรรม" (หลวปู่เทสก์ เทสรังสี)
สิงคโปร์ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๑๙     DT014902

วิริยะ12

17 ส.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5373 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย