"ภาวนาเพื่ออบรมจิต" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

 วิริยะ12    28 พ.ย. 2563

.
 "ภาวนาเพื่ออบรมจิต"

" .. เราภาวนานี่ก็อบรมจิตนี่แหละ ต้องการให้จิตอยู่ ครั้นจิตอยูแล้ว มันจึงจะเกิดแสงสว่างขึ้น "จิตเดิมมันเป็นของสว่าง เป็นของเลื่อมประภัสสร" แต่อาศัยอาคันตุกะกิเลส มันจรเข้ามาปกคลุมรัดรึงให้ขุ่นมัว เร่าร้อน

อาคันตุกะกิเลสก็ไม่อื่นไม่ไกลดอก มันไม่พ้น "นิวรณ์ธรรมทั้งห้า" กามฉันทะ พยาบาท ถีนะมิทธะ อุทัจจะกุกุจจะ วิจิกิจฉา นี่หละ "เมื่ออารมณ์เหล่านี้ไม่เข้าครอบงำแล้ว จิตนี้มันก็อ่อน จิตสว่างไสว" ควรแก่การงาน การงานที่พิจารณา มันเป็นแสงสว่างขึ้น "นิวรณ์นี้มันมาปกคลุมหุ้มห่อให้จิตเศร้าหมองขุ่นมัวมืดดำ" ให้จิตร้อนเป็นไฟขึ้น .."

"อนาลโยวาท"
หลวงปู่ขาว อนาลโย
 DT014902

วิริยะ12

28 พ.ย. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5263 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย