"ไม่รู้จักเหตุก็ดับทุกข์ไม่ได้" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

 วิริยะ12    28 ส.ค. 2562

 "ไม่รู้จักเหตุก็ดับทุกข์ไม่ได้"

" .. พระพุทธเจ้าท่านสอนว่า "ทุกข์ชาติ ทุกข์ชราปิทุกข์" เกิดขึ้นมาแล้วไม่อยากให้มันทุกข์มันก็ไม่เห็นทุกข์ "ไม่เห็นทุกข์ มันก็ไม่รู้จักทุกข์" ไม่รู้จักทุกข์ มันก็เอาทุกข์ออกไม่ได้ อย่างนี้

แล้วคนเราไม่อยากเห็นทุกข์ ไม่อยากได้ทุกข์ "ทุกข์ตรงนี้ก็หนีไปนั้น นั่นแหละยิ่งเอาทุกข์ไว้" ไม่ได้ฆ่ามัน ไม่ได้คิดไม่ได้พิจารณาดูมัน "ทุกข์ตรงนี้ หนีไปตรงนั้น ทุกข์ตรงนั้นหนีไปตรงนี้ หนีแต่ทางกายเรา"

ครั้นมันหลงอยู่เมื่อใด "จะไปตรงไหนมันก็ทุกข์ จะขึ้นเครื่องบินหนีไปมันก็ขึ้นไปด้วย แม้จะมุดลงไปในน้ำ มันก็มุดไปด้วย เพราะทุกข์มันอยู่กับเรา" แต่เรามันหลง มันอยู่กับเรา จะไปหนี จะไปละมันที่ไหนได้

คนเรานะทุกข์ที่นี้หนีไปที่นั้น ทุกข์ที่นั้นหนีมาทางนี้ว่าเราหนีทุกข์มันก็ไม่ใช่ "ทุกข์มันไปกับเรา เราไปกับทุกข์" ไม่รู้จักทุกข์ ถ้าไม่รู้จักทุกข์ก็ไม่รู้จักเหตุเกิดของทุกข์ "ไม่รู้จักเหตุของทุกข์ก็ไม่รู้จักความดับทุกข์" ที่ไหนมันจะดับได้ มันไม่มีหรอก .. "

"๘๔ พระธรรมเทศนา"
หลวงปู่ชา สุภทฺโท
    DT014902

วิริยะ12

28 ส.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5318 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย