ยกใจให้สูงกว่ากิเลส : หลวงปู่สิม พุทธาจาโร

 จำปาพร  

พระอาจารย์สิม พุทธาจาโร
วัดถ้ำผาปล่อง จ.เชียงใหม่

...

ธรรมที่เป็นปัจจุบัน คือ เป็นธรรมที่จะต้องยกจิตยกใจของเราให้สูงขึ้น
ไม่ให้ไปหมอบอยู่ใต้กิเลสความโกรธ ความโลภ ความหลง
กิเลสราคะ โทสะ โมหะ อย่าเก็บมาไว้ในหัวใจ
ทำใจของเราให้สูง คือว่า ไม่ตกไปอยู่ฝ่ายกิเลส
สูงกว่ากิเลส คือ รู้เท่าทันกิเลส

กิเลสนั้นรวมแล้วก็มากมายเหลือหลาย
ที่มันผูดมัดรัดตรึง ทำให้จิตใจของคนเราติดข้องอยู่
ภาวนาไม่ได้ก็เพราะกิเลส กิเลสความขี้เกียจ
กิเลสความขี้คร้าน กิเลสความมักหลับมักนอน
กิเลสเหล่านี้เราต้องยกใจให้สูงขึ้น
อย่าให้มันมาทับถมจิตใจ

5,470


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย