"เมตตาฆ่าความโกรธ" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12  

.
 "เมตตาฆ่าความโกรธ"

" .. "การสร้างคุณธรรม" ให้เกิดขึ้นในใจก่อน คุณธรรมนั้นเกิดขึ้นในใจแล้ว "กิเลสมันก็ตั้งอยู่ในใจไม่ได้" เพราะว่าจิตไม่ส่งเสริมมัน จิตมาส่งเสริมคุณธรรมอันเป็นกุศล คือ "เมตตากรุณา"

เมื่อจิตมาส่งเสริมความเมตตากรุณาธรรม "กิเลส คือความโกรธ ความพยาบาท มันก็ตั้งอยู่ไม่ได้" เพราะจิตไม่ส่งเสริมก็ดี "บุญกุศล คุณธรรมความดีอะไร เกิดขึ้นจากจิตนี่ทั้งนั้นเลย" ถ้าจิตไม่คิดอย่างไรแล้ว สิ่งนั้นไม่เกิดแล้ว ขอให้พากันเข้าใจ

ดังนั้น "เราอย่าไปส่งเสริมมันความโกรธ ความเกลียดกัน ความ พยาบาทกัน" หมู่นี้นะ "มันก่อทุกข์ให้ตลอดไปในสงสาร" ไม่รู้จักจบจักสิ้น ก็สอนตัวเองเข้าไปอย่างนี้ "ปัญญามันสอนจิต" มันสอนเข้าไปอย่างนี้ "จิตมันเห็นตามปัญญาแล้ว มันก็งด"

ไม่ส่งเสริมความโกรธแล้ว "บัดนี้ มาเจริญเมตตากรุณา ทุกวันคืนเข้าไป" เช่นนี้แล้ว "ก็ทำให้กิเลสเหล่านี้ น้อยเบา ๆ ลงไป" ด้วยข้อปฏิบัติเหล่านี้เอง .."

"ธรรมโอวาทหลวงปู่เหรียญ"
(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
    

5,399


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย