."ความสงบ คือบ้านที่แท้จริง" (พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร)

 วิริยะ12    2 ส.ค. 2566

.
 "ความสงบ คือบ้านที่แท้จริง"

" .. "คนที่ใจไม่อยู่กับตัว" เที่ยวแส่ส่ายออกไปรับสัญญาอารมณ์ภายนอก ทั้งดี ทั้งชั่ว ทั้งอดีต อนาคต ผู้นั้นก็จะต้องพบกับความร้อนใจด้วยประการต่าง ๆ "เปรียบเหมือนผู้ที่ไม่อยู่ในบ้านในเรือนของตัววิ่งออกไปเที่ยวนอกบ้าน"

มันก็จะต้องโดนแดดบ้าง ฝนบ้าง ถูกรถชนบ้าง ถูกสุนัขบ้ากัดบ้าง อะไรต่าง ๆ เหล่านี้ "ถ้าหากเราอยู่แต่ภายในบ้านของเราแล้ว" แม้จะมีภัยอันตรายบ้างก็ไม่สู้มากนัก และก็จะไม่ต้องประสบกับความร้อนใจด้วย .. "

"อนุสรณ์ท้ายพรรษา"
พระสุทธิธรรมรังสี คัมภีรเมธาจารย์
(พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร)
วัดอโศการาม สมุทรปราการ    DT014902

วิริยะ12

2 ส.ค. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5351 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย