"ติเตียนนินทาผู้อื่นเป็นบาป" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12  

.
 "ติเตียนนินทาผู้อื่นเป็นบาป"

" .. "พูดติเตียนนินทาผู้อื่นนั้น พูดได้ทุกคน อันนี้เป็นบาป" ติเตียนตนไม่ติ ติผู้อื่นเป็นความผิดความหลงอันหนึ่ง ฉะนั้น คำพูดอะไรที่เป็นมงคล ท่านให้ชื่อว่า "สัมมาวาจา" วาจาชอบ คือพูดแต่สิ่งที่ชอบ ที่ดี ก็ชื่อว่าสงบ ไม่ใช่่นั่งเฉยเหมือนพระพุทธรูป "พูดอยู่ก็สงบ" ทำอยู่ก็สงบ ยืนอยู่ก็สงบ "คือว่าสงบอยู่ในทาน ศีล ภาวนา" นั่นแหละ .. "

"หลวงปู่สอนว่า"
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
    

5,387


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย