"ติเตียนนินทาผู้อื่นเป็นบาป" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12    1 ธ.ค. 2563

.
 "ติเตียนนินทาผู้อื่นเป็นบาป"

" .. "พูดติเตียนนินทาผู้อื่นนั้น พูดได้ทุกคน อันนี้เป็นบาป" ติเตียนตนไม่ติ ติผู้อื่นเป็นความผิดความหลงอันหนึ่ง ฉะนั้น คำพูดอะไรที่เป็นมงคล ท่านให้ชื่อว่า "สัมมาวาจา" วาจาชอบ คือพูดแต่สิ่งที่ชอบ ที่ดี ก็ชื่อว่าสงบ ไม่ใช่่นั่งเฉยเหมือนพระพุทธรูป "พูดอยู่ก็สงบ" ทำอยู่ก็สงบ ยืนอยู่ก็สงบ "คือว่าสงบอยู่ในทาน ศีล ภาวนา" นั่นแหละ .. "

"หลวงปู่สอนว่า"
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
 DT014902

วิริยะ12

1 ธ.ค. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  4952 

  ความคิดเห็น• พุทธคุณ ๙ ประการ

• 🙏🙏🙏ขอเชิญร่วมทำบุญ โครงการต่อบุญต่อศักดิ์ บูรณปฏิสังขรณ์ยกอุโบสถ วัดเที่ยงพิมลมุข (วัดใหม่บางขวัญ) จ.ฉะเชิงเทรา เนื่องจากตัวโบสถ์เก่ามีระดับต่ำกว่ามาตรฐาน และการบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถใหม่ทั้งหลัง สำหรับผู้ร่วมทำบุญ 999 บาท รับ เ

• วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ปฏิบัติธรรมโครงการพุทธสาวกสาวิกาหลักสูตร “พัฒนาจิตตามหลักไตรสิกขา” ทุก ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์

• เจลแอลกอฮอล์ตรางู 70%

• 🙏🙏🙏ขอเชิญร่วมทำบุญ โครงการต่อบุญต่อศักดิ์ บูรณปฏิสังขรณ์ยกอุโบสถ วัดเที่ยงพิมลมุข (วัดใหม่บางขวัญ) จ.ฉะเชิงเทรา เนื่องจากตัวโบสถ์เก่ามีระดับต่ำกว่ามาตรฐาน และการบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถใหม่ทั้งหลัง สำหรับผู้ร่วมทำบุญ 999 บาท รับ เ

• Mindfulness Course

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย