"ทุกข์โทษทั้งหลาย เกิดจากความเห็นผิด" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12    26 มิ.ย. 2565

.
 "ทุกข์โทษทั้งหลาย เกิดจากความเห็นผิด"

" .. พระบรมศาสดาตรัสว่า "ทุกข์ทั้งหลาย โทษทั้งหลาย นั่นมันเกิดที่ใจ ไม่มีอะไรที่จะร้ายแรงเท่าจิตใจมีความเห็นผิด" ความเห็นผิดนี่มันร้ายแรงกว่าทุกสิ่งทุกอย่าง "สิ่งที่เป็นประโยชน์นั้น ไม่มีอะไรที่จะยิ่งกว่าความเห็นถูกต้อง"

พระศาสดา "ต้องการจะน้อมนำใจสัตว์ทั้งหลาย ส่งเข้าไปที่ความเห็นถูกความเห็นชอบ เรียกว่ามรรค" พวกเราพากันนับถือพระพุทธศาสนามาหลายพันปีแล้ว มันเสื่อมหรือมันเจริญ เคยพิจารณาไหม หรือสักแต่ว่าทำ ๆ ไปเท่านั้น .. "

"ฝึกจิตให้มีกำลัง" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
๙ พฤศจิกายน ๒๕๑๓ ณ วัดป่าวิเวกธรรมชาน์ DT014902

วิริยะ12

26 มิ.ย. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  140 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย