"ฆ่าตัวตาย มีแต่กรรมแต่เวร" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12    15 เม.ย. 2564

.
 "ฆ่าตัวตาย มีแต่กรรมแต่เวร"

" .. "เมื่อไม่มีอุบายระงับความทุกข์ทางใจได้" ก็ถือว่าอยู่ในโลกนี้มันลำบากเหลือเกิน อย่าอยู่มันเลย "ฆ่าตัวตายไปเสีย" นึกว่าไปสู่โลกหน้าจะสบาย เข้าใจผิด ไปสู่โลกหน้าก็ไปเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่นั่นแหละ "เพราะใจดวงเดียว ไม่ใช่มันมีหลายดวง"

ถ้าไปเกิดเป็นคนมาอีก "กรรมที่ฆ่าตัวตายก็ตามติดตามมา" ได้เวลาแล้วก็บันดาลให้เกิดความกลุ้มใจจนว่า "ไม่มีทางออก เดี๋ยวไปฆ่าตัวตายอีก" จะมีสุขอะไรเล่า บุคคลฆ่าตัวตาย "มีแต่กรรมแต่เวร" เหมือนกับฆ่าคนอื่นนั้นแหละ แต่ฆ่าคนอื่นนั้นกรรมมันสนองเอา ก็เป็นเหตุให้คนอื่นมาฆ่าตนเหมือนกัน "ที่ตนฆ่าตัวเองนี่ ไม่มีใครมาฆ่า ตนเองฆ่าตนเองลงไป"

ขึ้นชื่อว่า "จิตใจนั้น ถ้าปล่อยให้เป็นทุกข์เดือดร้อนมาก ๆ เข้าแล้ว จะคิดไปทางอกุศล" ไม่เป็นหนทางแห่งความสุขเลย "อันบุคคลจะมีความสุขได้ ก็เพราะมารักษาใจดวงนี้แหละ ให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลอยู่ในธรรม" ตั้งมั่นอยู่ในศีล ทางกาย ทางวาจา ก็ไม่ล่วงพุทธบัญญัติ "อันนั้นก็เป็นความสุขขั้นหนึ่ง" .. "

"ธรรมโอวาท"
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 DT014902

วิริยะ12

15 เม.ย. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  4854 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย