ถือธุดงค์ ปฏิบัติธรรม สนทนาธรรม 12 มกราคม 2558 อยากเกิดพบพระศรีอริยเมตไตรทำไง ??

 มหาราชันย์    28 เม.ย. 2558

 สวัสดียามเช้าครับ
.
สนทนาธรรมกันจนถึงเวลาค่ำ แยกย้ายกันไปสู่เสนาสนะอันสงัดในราวป่า
เจริญวิชชาและจรณะ จิตตั้งมั่นดีมาก วันนี้มีแสงสว่างไสวมากขึ้น
เห็นผู้คนเดินผ่านไปมาเป็นกลุ่มบ้าง คนเดียวบ้าง 2-3 คนบ้าง เป็นสิบเป็นร้อยคนบ้าง
เดินบ้าง วิ่งบ้าง จากทิศต่าง ๆ ผ่านเราไป
มีส่วนน้อยที่ยิ้มให้เรา ทักทายปราศรัยกับเหมือนเคยเป็นญาติกัน
แต่พวกเขาไม่ใช่คน ....
ตอนเด็ก ๆ เป็นคนกลัวผีนะ แต่พอมีวิชชาและจรณะในใจแล้วไม่กลัวอะไรเลย
ไม่กลัวแม้แต่ความตาย ไม่สะดุ้ง
มีความสุขทั้งกายทั้งใจตลอดคืน
ออกจากฌานสมาบัติกันตอนตี 5 และเดินจงกรมจนถึง 6 โมงเช้าเหมือนเช่นทุกวัน

เข้าไปบิณฑบาตรในยามเช้า ในหมู่บ้าน
บิณฑบาตรครบทุกบ้านผู้สัทธาเสร็จแล้วกลับมายังพักทำภัตกิจ
คุณโยมหลายคนนั่งรอและสนทนากันเบา ๆ จนเราทำภัตกิจเสร็จ
คำถามคำตอบที่น่าสนใจในเช้าวันนี้ เป็นดังนี้ครับ
.
ปุจฉา ??
ถ้าโยมหมั่นให้ทานรักษาศีลเป็นประจำ
แล้วอาศัยบุญนั้นตั้งความปรารถนาไปบรรลุธรรมในศาสนาของพระศรีอาริยเมตไตรจะสำเร็จตามความปรารถนาได้ไหม ??
.
วิสัชฌนา .... !!!
อาจไม่สำเร็จดังความปรารถนาเสมอไปก็ได้ครับโยม
ผลบุญอาจส่งผลให้เราไปเกิดในศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรได้ แต่อาจไม่สามารถบรรลุธรรมก็ได้ครับ
เพราะการบรรลุธรรมได้ในศาสนาพระศรีอริยเมตไตรนั้น
1.ต้องเตรียมความพร้อมที่จะเป็นพระโสดาบัน หรือสกทาคามี หรืออนาคามี หรืออรหันต์กันตั้งแต่ชาตินี้ครับ บุคคลที่เตรียมความพร้อมเอาไว้อย่างนี้ แม้ไม่ได้ตั้งความปรารถนาก็สำเร็จได้ เพราะคุณสมบัติที่พร้อม อินทรีย์แก่กล้าแล้ว ผู้นั้นย่อมเข้าไปในข่ายพระกรุณาสมาบัติของพระองค์ได้แน่ ส่วนคนที่เกิดในศาสนานั้นแต่ไม่มีความพร้อม อินทรีย์ไม่แก่กล้า แม้ไปเกิดได้เห็นพระองค์ แต่พระองค์ก็จะโปรดไม่ได้ และไม่เข้าไปในข่ายพระญาณครับ
2.ได้อธิการกุศลเป็นสหชาติมากับพระศรีอริยเมตไตรในชาติก่อน ๆ มาหรือไม่ ถ้าเคยมีก็มีโอกาสไปเกิด และบรรลุธรรมมัคค4 ผล 4 ได้แน่
ดังนั้น ในชาตินี้เราจึงต้องประพฤติธรรมของพระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์เสียตั้งแต่เดี๋ยวนี้ครับ แล้วท่านจะสมหวังสมดังปรารถนาแน่นอนครับ.    DT09714

มหาราชันย์

28 เม.ย. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5370 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย