หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน - ภัยของจิตคืออะไร

 Webmaster  

ดู vdo - หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน - ภัยของจิตคืออะไร


ภัยของจิตคืออะไร

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
ธรรมะเทศนาองค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=KCNwise4YzI

4,904


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย