"หลักธรรมที่แท้จริงคือจิต" (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)

 วิริยะ12    12 ส.ค. 2564

.
 "หลักธรรมที่แท้จริงคือจิต"

" .. หลวงปู่ฯ เน้นเรื่องการปฏิบัติภาวนา "ให้พิจารณาจิตในจิต จนรู้แจ้ง" ท่านเทศนาแต่เพียงสั้น ๆ แต่เฉียบคม ท่านสอนว่า ..

" .. "หลักธรรมที่แท้จริงคือจิต" จิตของเราทุกคนนั่นแหละคือหลักธรรมสูงสุด ทีอยู่ในจิตเรา นอกจากนั้นแล้วมันไม่มีหลักธรรมใด ๆ เลย .. ขอให้เลิก ละการคิดและการอธิบายเสียให้หมดสิ้น "จิตในจิตก็จะเหลิอแต่ความบริสุทธี๋" ซึ่งมีประจำอยู่แล้วในทุกคน .. "

"หลวงปู่ฝากไว้"
หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
 DT014902

วิริยะ12

12 ส.ค. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  4913 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย