"ตั้งสัจจะในพรรษา" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    9 ก.ค. 2560

 "ตั้งสัจจะในพรรษา"

" .. สามเดือนให้มีข้อเป็นหลักใจของตัวเอง "มีตั้งสัจจอธิษฐานจะเอาธรรมข้อใด ๆ เพื่อเป็นธรรมประจำน้ำใจของเรา"

ในพรรษานี้เราจะทำยังไง "เช่นไหว้พระสวดมนต์ วันหนึ่งจะไม่ให้ขาดเลย" เอา ปักลงไป "ภาวนาวันหนึ่งไม่ให้ขาด ๕ นาทีเอาให้ได้" ขาดนี้เป็นไปไม่ได้ วันหนึ่งได้ทำบุญให้ทานไม่ได้มาก ได้ถวายทานพระบิณฑบาตองค์เดียวก็เอา

"ให้ตั้งสัจจะไว้ ไม่อย่างนั้นกิเลสเอาไปกินหมด" เศรษฐีกุฎุมพีก็ดี คนทุกข์คนจนก็ดี สำคัญอยู่ที่น้ำใจ ถ้าน้ำใจพาให้ดีเศรษฐีก็ดีเพิ่มขึ้นไป ถ้าน้ำใจไม่ดีคนทุกข์คนจนก็จมลงเรื่อยไป ถ้าดีแล้วสูงส่งขึ้นไปด้วยกัน เอาละวันนี้เทศน์เพียงเท่านี้พอ .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 

http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=3491&CatID=2   DT014902

วิริยะ12

9 ก.ค. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  5378 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย