"พระพุทโธ คำสิริมงคล" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12    30 พ.ค. 2565

.
 "พระพุทโธ คำสิริมงคล"

" .. เมื่อประมาณ ๒๐ ปีมาแล้ว "ญาติโยมมาเล่าให้ฟังว่าพระอาจารย์มีชื่อองค์หนึ่ง" เป็นที่นับถือกว้างขวางไม่น้อยในความมีญาณรู้เห็นอะไรๆ ของท่าน "ท่านบอกว่าหลังกึ่งพุทธกาลแล้วไม่กี่สิบปี จะมีการตายทั้งโลก" และท่านย้ำเน้นว่า "ตายทั้งโลก ทั้งโลกนะ"

เมื่อได้ฟังญาติโยมผู้นั้นเล่าก็ได้บอกไปว่าจะจริงหรือไม่จริงตามที่ท่านบอกก็ตาม "เพื่อความไม่ประมาท เพื่อสิริมงคลยิ่งใหญ่แก่ชีวิต นึกถึงสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้" ให้ทุกลมหายใจเข้าออก

พระพุทโธนั่นแหละท่องไว้ "พระพุทโธ พระพุทโธ พระพุทโธ" ให้คำศักดิ์สิทธิ์มหามงคลที่สุดนี้กึกก้องอยู่ในหัวใจตลอดเวลา "เสียงนี้มีอำนาจศักดิ์สิทธิ์มหัศจรรย์ที่สุด" ผู้ไม่มีความเคารพเทิดทุนสมเด็จพระบรมศาสดาจริง จะไม่มีวาสนาได้ รับสิริมงคลนี้ไปปกปักรักษาชีวิต

บอกเช่นนี้ไม่ใช่การบอกให้งมงาย "นี้เป็นความจริง ไม่ใช่เรื่องงมงาย หรือหลอกลวง คำพระพุทโธเป็นคำสิริมงคลหาที่เปรียบมิได้" และก็เป็นคำที่อัญเชิญมาประจำใจ ประจำความรู้สึกนึกคิด "เพื่อให้กิเลสพ่ายแพ้ กิเลสไม่อาจเข้าสู่จิตใจผู้ที่มีคำพระพุทโธอยู่แล้วได้อย่างแน่นอน" .. "

"แสงส่องใจ วิสาขบูชา" ๒๕๔๘
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร    DT014902

วิริยะ12

30 พ.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5362 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย