"ศีลนำความสุข มาให้ตราบเท่าชรา" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

 วิริยะ12  

"ศีลนำความสุข มาให้ตราบเท่าชรา"

" .. คนผู้มีศีลดีแล้วย่อมใจเย็น จิตมันหยั่งเข้าไปถึงกัน "สัตว์เดรัจฉานก็ตาม สัตว์ใด ๆ ก็ตาม ได้เห็นแล้วมันหยั่งเข้าไปถึงกัน" เหมือนยังกับไฟฟ้าไปถึงจิตถึงใจกันแล้ว "แล้วจิตของเรามันเย็นแล้ว มันก็ไม่กลัว ถ้ามันเห็นพวกคฤหัสถ์พวกที่เขาจะฆ่ามันแล้ว มันไม่รอวิ่งเข้าป่าเข้าดงไปเลย"

นี่แหละไปอยู่ที่ไหนก็มีความสุข "ศีลนำความสุข มาให้ตราบเท่าชรา" ศีลนำความสุขมาให้ตลอดชีวิต" ศีลนำความสุข ไปให้ตลอดและมีสุคติเป็นที่ไป "สัเลนะ โภคสัมปทา ผู้จักมั่งคั่ง บริบูรณ์สมบูรณ์ ไม่อด ไม่อยาก ไม่ยากไม่จน ก็เพราะเป็นผู้ที่รักษาศีลให้สมบูรณ์บริบูรณ์นี้แล" เป็นกรรมดีแท้ ให้คิดดู .. "

"โอวาทธรรม ๒๖ ปี วันละสัขาร"
(หลวงปู่ขาว อนาลโย)


177


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย