"๘๓ เอาไปได้เฉพาะบุญกุศล" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)

 วิริยะ12  


 "๘๓ เอาไปได้เฉพาะบุญกุศล"

" .. เมื่อหมดลมหายใจคือตายนั้น สิ่งเหล่านั้นเอาไปไม่ได้ ทุก ๆ คนจะเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี มีเงินจนล้นฟ้าล้นแผ่นดิน "เมื่อหมดลมหายใจคือตาย ก็ทิ้งไว้กับโลก" เมื่อตายไปแล้ว คนอื่นเขาก็เอาไปใช้ เราไม่ได้อะไรสักอย่าง "สิ่งที่เราจะเอาไปได้นั้น ก็คือบุญกุศล" .. "

"๑๐๓ โอวาทธรรมคำสอน"
หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป
 5,432

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย