"บุญภายใน" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12    10 ม.ค. 2564

.
 "บุญภายใน"

" .. "ภาวนาให้จิตใจเป็นบุญ" การนั่งสมาธิภาวนาฝึกฝนอบรมกาย วาจา จิต ของตนให้เป็นบุญเรียกว่า "บุญภายใน" เมื่อใจภาวนาเป็นบุญ พูดจาปราศรัยอะไรออกมาก็เป็นบุญ จะทำสิ่งใดก็เป็นบุญ ฉะนั้น "บุญบาปให้รวมเข้ามา มาละที่จิตนี่แหละ" ให้จิตละบาปบำเพ็ญบุญ .. "

"หลวงปู่สอนว่า"
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
    DT014902

วิริยะ12

10 ม.ค. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5323 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย