"คำมหาสิริมงคล" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12    23 ก.ค. 2563

.
 "คำมหาสิริมงคล"

" .. มีคำใดอีกหรือ ที่มีมหาสิริมงคลยิ่งกว่าคำ "พุทโธ" และไม่ใช่ว่าใช้คำพุทโธที่แสงส่องใจเล่มนี้ยก "พุทโธ" เป็นหลักเพราะเป็นห่วงญาติโยมทั้งหลายว่า "เมื่อไม่ภาวนาพุทโธ ไว้ในใจ ชีวิตจิตใจจะสวัสดีกว่าภาวนาพุทโธ แน่หรือจริงหรือ"

ในเมื่อรู้ชัดแก่ใจด้วยกันทุกคนผู้นับถือพระพุทธศาสนาว่า "พุทโธคือพระพุทธเจ้า" แล้วยังจะไม่ให้ความสำคัญแก่คำพุทโธยิ่งกว่าคำอื่น จะสมควรได้ด้วยเหตุผลใด ไม่น่าจะมีเหตุผลอื่นใด ที่สำคัญแก่จิตใจแก่การปฏิบัติกรรมฐาน "จะเดินจงกรมหรือจะนั่งภาวนา" ก็หาอาจมีคำใดที่ยิ่งกว่าคำ "พุทโธ" แน่นอน .. "

"แสงส่องใจ ๒๕๕๒"
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
 DT014902

วิริยะ12

23 ก.ค. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  4858 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย