"ธรรมคู่โลก" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    16 ม.ค. 2565

.
 "ธรรมคู่โลก"

" .. ธรรมต้องอาศัยอยู่กับโลก "ไม่มีโลก ธรรมก็อยู่ไม่ได้" ผู้เห็นธรรม "รู้ธรรมก็คือ ผู้มารู้มาเห็นโลกตามความเป็นจริง แล้วเบื่อหน่ายคลายจากโลกเอง" ถ้ารู้เท่า รู้เรื่อง มันเป็นธรรมทั้งหมด "ผู้ปฏิบัติจะเห็นความดีความชั่วของตน" ตรงนั้นแหละ

"เมื่อไม่มีโลกแล้ว ธรรมก็ไม่ทราบว่าจะเอาไปตั้งไว้ตรงไหน" จะเกิดขึ้นมาได้อย่างไร โลกอันใดธรรมก็อันนั้น จะเป็นโลกหรือเป็นธรรม อยู่ที่ "ฝึกอบรม" ต่างหาก .. "

"ปรารภธรรมะให้ฟัง" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 
   DT014902

วิริยะ12

16 ม.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5370 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย