"ธรรมะ กับเห็นธรรมะ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    22 มิ.ย. 2562

.
 "ธรรมะ กับเห็นธรรมะ"

" .. คำว่า "ธรรมะ" ในที่นี้หมายถึง "ของมีอยู่ เป็นอยู่ในโลกนี้ทั้งหมด มันเป็นอยู่อย่างนั้น" มีอยู่อย่างนั้น "เรียกว่า ธรรมะ"

คำว่า "เห็นธรรมะ" คือ "เห็นจริงตามของที่มันเป็นเองนั่นเอง" มันเป็นอยู่อย่างไร ให้เข้าใจว่า มันเป็นอยู่อย่างนั้น "เรียกว่า เห็นสภาพของธรรมะ"

ตรงนี้แหละเป็นของสำคัญ "เห็นได้ยาก เพราะคนเรานั้นเห็นอะไร ดูอะไร ก็อยากจะดูของใหม่ เรื่อยไป ของเก่าเลยลืมเสีย" มันก็เลยไม่ชัดไม่เจนขึ้นมา หากันไปเถิด หาธรรมะ หาเท่าไรก็หาไป "ถ้าไมเห็นสภาพตามเป็นจริงแล้ว ก็ไม่เห็นธรรมะอยู่นั่นเอง" .. "

"ขันธ์ห้า"
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
    DT014902

วิริยะ12

22 มิ.ย. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5313 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย