"อานิสงส์แผ่เมตตาจิต" (หลวงปู่หลุย จนฺทสาโร)

 วิริยะ12    5 ธ.ค. 2565

.
 "อานิสงส์แผ่เมตตาจิต"

" .. อานิสงส์แผ่เมตตาจิต "หลับตื่นเป็นสุข ไม่ฝันร้าย มนุษย์เทวดารักใคร่" เทวดาย่อมรักษา พิษสาตราวุธทั้งหลายทำร้ายไม่ได้ "กลิ่นปากหอม ผิวพรรณวรรณะงาม ไม่หลงตาย" ตายแล้วไปพรหมโลก จิตเป็นสมาธิเร็ว .. "

"ธารแห่งธรรม"
หลวงปู่หลุย จนฺทสาโร
    DT014902

วิริยะ12

5 ธ.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5367 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย