"ให้ทำบุญเสียแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)
 วิริยะ12   19 พ.ค. 2563

.
 "ให้ทำบุญเสียแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่"

ถาม : ถ้าญาติถวายทานอุทิศให้ผู้ตาย แต่ผู้ตายมารับไม่ได้ "บุญที่ญาติอุทิศจะตกแก่ใครล่ะปู่"

ตอบ : บุญจะไปตกแก่นักโทษในเรือนจำได้อย่างไร "ก็ต้องตกเป็นของผู้ทำอยู่โดยดีละซิ" เพราะบุญเป็นธรรมชาติละเอียดอ่อนมากเกินกว่าความคิดคาดคะเนด้นเดาจะตามรู้ตามเห็นได้

ดังนั้น "ท่านจึงสอนให้ทำบุญเสียแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่" บุญจะได้ติดตัวไปด้วย ไม่ต้องหวังพึ่งใครอันเป็นของไม่แน่นอน ..

"อนาลโย ผู้ไม่มีความอาลัย"
หลวงปู่ขาว อนาลโย DT014902

วิริยะ12

19 พ.ค. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  269 

  ความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย