"ศาสนาเสื่อมจากตัวบุคคล" (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)

 วิริยะ12  

.
 "ศาสนาเสื่อมจากตัวบุคคล"

" .. ให้รู้จักพุทธศาสนา "ศาสนาจะเจริญขึ้นก็อาศัยเราประพฤติปฏิบัติ เรากระทำอย่างนี้ มันก็เจริญได้ เมื่อเราไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติ ศาสนาก็เสื่อม" เรื่องเป็นอย่างนั้นไม่ได้เสื่อมจากไหน "เสื่อมจากตัวบุคคล" คือคนไม่ประพฤติ คนไม่กระทำ

เดี๋ยวนี้บางคนว่า "พระอรหัตต์ อรหันต์ก็ไม่มี พระโสดา สกิทาคา อนาคาก็ไม่มี จะมีได้ยังไง๊ ของคนไม่กระทำของคนไม่ปฏิบัติ" ของคนไม่ได้ขัดได้เกลาและของเราไม่ได้ประพฤติ ไม่ได้ดู แน่ะ เรื่องมันเป็นยังงี้ .. "

"นิตยสารธรรมจักษุ" ปีที่ ๘๒ ฉบับที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๐
(หลวงปู่ฝั้น อาจาโร) วัดป่าอุดมสมพร สกลนคร    

5,377


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย