"สุญญกัป หรือ พุทธันดรหนึ่ง" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    5 ก.ย. 2563

.
 "สุญญกัป หรือ พุทธันดรหนึ่ง"

" .. "ไม่ใช่ศาสนาจะมีตลอดไปนะ มีเป็นวรรคเป็นตอน" เช่น "เวลานี้ก็พุทธศาสนาของเรายังมี" พอหมดจากนี้แล้ว "กว่าจะไปถึงศาสนาพระอริยเมตไตรยนี้" นั่นแหละท่านเรียกว่า "สุญญกัป หรือ พุทธันดรหนึ่ง"

ระหว่างพระพุทธเจ้าองค์นี้กับพระพุทธเจ้าองค์นี้ต่อกัน "ระหว่างนี้ท่านเรียกว่าพุทธันดร" นี่แหละ "มันเป็นสุญญกัป ไม่มีคำว่าบาปว่าบุญในหัวใจสัตว์โลก" ทั้ง ๆ ที่บาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์มีอยู่ดั้งเดิมก็ตาม "แต่ใจสัตว์โลกไม่ยอมรับ สิ่งที่ยอมรับคือความอยากความทะเยอทะยาน ความเกรี้ยวกราด"

อะไรทุกอย่าง "ขึ้นชื่อว่าความชั่วแล้วมันไปรวมนั้นหมด" ให้ดูดให้ดื่มให้พออกพอใจ "มองเห็นหน้ากันมีแต่กัดแต่ฉีกกันทั้งนั้น เป็นความพอใจของสัตว์โลกเองนะ" ไม่ใช่มีอะไรบังคับสัตว์โลกนะ "คือกรรมของสัตว์โลก" กิเลสของสัตว์โลกบังคับตัวเองอยู่ภายในจิตใจ "นั่นถ้าเป็นสุญญกัปเป็นอย่างนั้น" .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=1094&CatID=2   DT014902

วิริยะ12

5 ก.ย. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5429 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย