"จิตเป็นของฝึกได้" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    7 เม.ย. 2566

.
 "จิตเป็นของฝึกได้"

" .. "จิตเป็นของฝึกได้" ฝึกให้อ่อนโยนนิ่มนวลที่สุดไม่มีอะไรเกินจิต แข็งแกร่งเป็นฟืนเป็นไฟก็ไม่มีอะไรเกินจิต "จิตนี้ให้เป็นไฟก็ได้ ให้เป็นน้ำเย็นก็ได้" ให้พากันฝึก ถ้าฝึกให้อ่อนนิ่มแล้วก็เย็นไปหมด

"จิตมันแข็งจริง ๆ เป็นไฟเผาไหม้ตัวเองแล้วก็ออกไปเผาผู้อื่นอีก" ถ้าจิตมีความเย็นแล้วเป็นเครื่องดึงดูด "เย็นในตัวเองนิ่มในตัวเองแล้วเป็นเครื่องดึงดูด ให้จิตใจผู้เกี่ยวข้องมีความนิ่มนวล" .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=4806&CatID=2   DT014902

วิริยะ12

7 เม.ย. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5310 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย