."สมาธิภาวนา เครื่องกลั่นกรองจิต" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12  

.
 "สมาธิภาวนา เครื่องกลั่นกรองจิต"

" .. การเดินจรงกรม นั่งสมาธิภาวนา "คือการกลั่นกรองหาสิ่งที่เป็นสารคุณในตัวเรา ซึงเป็นงานสำคัญและมีผลเกินคาดยิ่งกว่างานอื่นใด" จึงไม่ยอมให้กิเลสตัณหาอวิชชามาหลอกเล่น ให้เห็นเป็นงานล่อลวงล่มจมป่นปี้ไม่มีชิ้นดี

การกลั่นกรองจิตด้วยสมาธิภาวนา "ก็คือการกลั่นกรองตัวเราออกเป็นสัดเป็นส่วน เพื่อทราบว่าอันไหนจริงอันไหนปลอม" อันไหนพาให้เกิดทุกข์ อันไหนพาให้เกิดสุข "อันไหนจะพาไปนรก อันไหนจะพาไปสวรรค์และอันไหนจะพาไปนิพพาน" สิ้นทุกข์ทั้งมวลนั่นเอง .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน    

5,401


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย