"ให้อดทนทำไป" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    18 ส.ค. 2564

.
 "ให้อดทนทำไป"

" .. "การหัดภาวนาเบื้องต้นก็ต้องใช้คำบริกรรมเสียก่อน" จะเอา โอมะหรือระลึกถึงครูบาอาจารย์ หรือระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้ "ขอแต่ให้ทำใจให้แน่วแน่ลงอันเดียวก็แล้วกัน" ถ้าใจยังไม่แน่วแน่มันก็ส่งส่ายล่ะซี มันพาวนเสียไม่เป็นภาวนา

"แต่ก็อดทนไปเพราะใจเรายังไม่เคยภาวนา" มีแต่ส่งส่ายอยู่ตลอดเวลา "พึ่งมาภาวนานี่เองจะให้มันรวมทีเดียวมันก็ยากอยู่" ถ้าเราไม่ทำก็ไม่มีเวลาจะรวมลงได้ ขอให้อดทนทำไปเถิด .. "

"สนทนาต่างประเทศ"
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี    DT014902

วิริยะ12

18 ส.ค. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5348 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย