"ความอยากไมเคยพอ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    21 ก.ย. 2564

.
 "ความอยากไมเคยพอ"

" .. "ความโลภมันมิใช่อยู่ที่วัตถุแต่อยู่ที่ใจ" คือ ความอยาก "วัตถุมันจะมีมากสักเท่าไร ก็แต่ความอยากมันไม่พอ มันก็ไม่พออยู่ดีนั่นเอง" ท่านให้พิจารณาเมื่อกายกับใจอยู่ด้วยกันคือไม่ตาย ต้องหาไปกินไปใช้ไป เมื่อตายแล้วกายมันไม่รู้อะไรเลย สลายเป็น ดิน น้ำ ลม ไฟ ไปหมด

"แต่ใจเป็นผู้รับภาระกรรมนั้นผู้เดียว" เมื่อดีก็รับภาระเป็นสุข ทำชั่วก็รับภาระไปเป็นทุกข์ ยังไม่สิ้นภพสิ้นชาติอยู่ตราบใด ต้องเสวยอย่างนี้ร่ำไป "พิจารณาอย่างนี้แล้ว ถึงไม่พ้นทุกข์ก็ค่อยเบาบางลงบ้าง" .. "

"สนทนาธรรม" เพิร์ธ ออสเตรเลีย
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี    DT014902

วิริยะ12

21 ก.ย. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5319 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย