"ให้เชื่อกรรม การกระทำของตน" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12  

.
 "ให้เชื่อกรรม การกระทำของตน"

" .. ถ้าจะว่าไปแล้ว "พระพุทธก็ดี พระธรรมก็ดี พระสงฆ์ก็ดี นี่เป็นชื่อของผู้ประกาศความจริงเท่านั้นแหละ" ความจริงถ้าย่อลงมาแล้วก็คือ "ท่านให้เชื่อ "กรรม" คือ การกระทำของเรา" เราจะกระทำทางกาย ทางวาจา ทางใจ

"เฉพาะอะไรที่มันไม่เป็นโทษ ปราศจากโทษทั้งหมด" ถึงแม้ว่ามันจะมีอะไรหลาย ๆ อย่างในโลกที่ว่า มันน่าอัศจรรย์ก็ดี ที่น่าเลื่อมใสก็ดี น่าอะไรต่าง ๆ ก็ดี อันนี้ก็ตามใจมันเถอะ

แต่พระพุทธเจ้าของเราท่านก็ว่า "กรรมเป็นแดนเกิด กรรมเป็นเผ่าพันธุ์ กรรมเป็นที่พึ่งอาศัย" ถ้าเรากระทำทางกาย ก็เรียกว่า "กายกรรม" การะทำทางวาจา ก็เรียกว่า "วจีกรรม" กระทำทางใจ ก็เรียกว่า "มโนกรรม" ท่านให้เชื่ออันนี้ คือเชื่อในการกระทำของเรา .. "

หลวงปู่ชา สุภัทโท 

5,426


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย