"ศรัทธาอธิโมกข์" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12    4 เม.ย. 2562

.
"ศรัทธาอธิโมกข์"

" .. คนที่มีศรัทธามาก ๆ "คือประกอบไปด้วยศรัทธา มันประกอบไปด้วยความเชื่อ มันอ่อนด้วยปัญญา" สมาธิก็เก่ง แต่ว่าวิปัสสนาไม่มี มันเห็นไปหน้าเดียว เห็นไปรูปเดียวก็เป็นไป คิดอะไรก็ไม่รู้ มันมีศรัทธา

ในทางพระพุทธศาสนา ท่านพูดตามตัวหนังสือ ท่านว่า "ศรัทธาอธิโมกข์ มันมีศรัทธาก็จริง แต่ว่าศรัทธานี้มันปราศจากปัญญา" แต่เราก็มองไม่เห็นในขณะนั้น เราก็นึกว่าปัญญาเราก็มี อย่างนี้มันก็เลยมองไม่เห็นความผิด

ฉะนั้น ท่านจึงตรัส "กำลังทั้งห้า ไว้ว่า ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา" ศรัทธาคือความเชื่อ วิริยะคือความเพียร สติคือความระลึกได้ สมาธิคือความตั้งใจมั่น ปัญญาคือความรู้ทั่ว "ปัญญาความรู้ทั่ว อย่าไปพูดแต่เพียงว่า ปัญญาความรู้ ปัญญาความรอบรู้ทั่วถึง" .. "

"๔๘ พระธรรมเทศนา"
หลวงปู่ชา สุภัทโทDT014902

วิริยะ12

4 เม.ย. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5277 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย