อ่านและดาวน์โหลดหนังสือธรรมะ "การปิดอบายได้ มีค่ามากกว่าทรัพย์ใดใด"

 Ratchada   

ขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ และสาธุชน อ่านและดาวน์โหลดหนังสือธรรมะ "การปิดอบายได้ มีค่ามากกว่าทรัพย์ใดใด" ถอดเทปพระธรรมเทศนา โดย พระครูเกษมธรรมทัต (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี) คลิกที่นี่ ้
http://www.watmaheyong.org/index.php/dhamma-reading/442-pid-abye-reading.html

อนุโมทนาศิษย์สุปฏิปันโนผู้ถอดเทปพระธรรมเทศนาหนังสือเล่มนี้ Supitcha Yoonatham ,วิรังรอง ทัพพะรังสี ออกแบบจัดทำรูปเล่ม สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ    

ที่มา : http://www.watmaheyong.org

5,406


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย