"๘๐ บุญแต่ปางก่อน" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)

 วิริยะ12    22 พ.ค. 2561

.
 "๘๐ บุญแต่ปางก่อน"

" .. "การที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ พบพระพุทธศาสนา ถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐ" เกิดมาแล้วมีอวัยวะร่างกายครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์นี้ ก็เนื่องมาจาก "ปุพเพ จ กตปุญญตา คือบุญที่เราได้กระทำไว้ตั้งแต่ในปางก่อน" ได้ตามสนับสนุน ส่งเสริมให้เรามีศรัทธา ความเชื่อมั่นว่า "การปฏิบัติธรรมนี้ ย่อมได้ผลจริงจัง" ไม่มีอะไรที่จะเปรียบได้ .. "

"๑๐๓ โอวาทธรรมคำสอน"
หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป
 
   DT014902

วิริยะ12

22 พ.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5325 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย