"ผู้มีสติ จิตจะวางเฉยได้" (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)

 วิริยะ12    16 มี.ค. 2563


 "ผู้มีสติ จิตจะวางเฉยได้"

" .. "ผู้มีสติแล้วจิตจะวางเฉยได้" อย่างว่า ความเกลียดความกลัว ความหวาดสะดุ้งขนพองสยองเกล้า อันใดอันหนึ่งเกิดขึ้น "ถ้ามีสติความระลึกอยู่ ไม่หลงใหลออกไป" ก็ไม่โกรธ ไม่ไปพยาบาทอาฆาตจองเวรใคร

"ในจิตใจที่มีสติปัฏฐานอยู่นั้น" ไม่ไปรักใคร ไม่ไปชังใคร ไม่ไปดุด่าว่าร้ายให้แก่ใคร ไม่ไปทำร้ายให้แก่บุคคลผู้ใด ไม่อิจฉาตาร้อนใคร "เรียกว่า มีสติภาวนาเรื่องของตัวเองอยู่" .. "

"พุทฺธาจารปูชา"
หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
 


• “ตักบาตรในสวน” วันจักรี (๖ เม.ย. ๒๕๖๗)

• ฉลาดเหมือนอีกา...ต้องเอาคุณธรรมต่างๆ ใส่ลงไปในใจ ใส่ลงไปในชีวิตอย่างสม่ำเสมอ พอเรามานั่งทำความเพียรในรูปแบบ เช่น นั่งสมาธิหรือเดินจงกรม เมื่อก้มลงไปก็จะได้ดื่มน้ำได้เลย อร่อยดีเหมือนกัน

• ธมฺมวิตกฺโก ภิกขุ (ท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต วัดเทพศิรินทร์) (2440 - 2514)

• นั่งสมาธิ 488 ได้ลึกขึ้น กับเพลง Canon in D

• จิตดวงนี้...

• [5 นาที] สมาธิเพื่อดึงดูดสิ่งดีๆ | สุขภาพ เงิน ชีวิตที่ต้องการ คุณเรียกได้!! | โปรแกรมสมอง | EP.161

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย