"ปฏิปทาทั้งสี่" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    22 ก.ค. 2564

.
 "ปฏิปทาทั้งสี่"

" .. เราได้อุบัติเกิดมาเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนา คือคำสั่งสอนพร้อมด้วยเหตุและผล อันเป็นแนวทางให้ไปถึงผลอันดีที่พึงหวัง "จึงชื่อว่าเราเป็นผู้มีวาสนาอยู่แล้วเวลานี้" เป็นเพียง "เราจะส่งเสริมเพิ่มเติมวาสนาบารมีของเราด้วยวิธีการต่าง ๆ ให้เป็นตัวบุญพูนผลขึ้นมา" เป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจของเรา ให้ได้ก้าวพ้นจากทุกข์ไปโดยลำดับจนถึงวิมุตติหลุดพ้นเท่านั้น

"ส่วนวาสนาของเรามีอยู่แล้ว มีอยู่ด้วยกันทุกคน เป็นแต่เพียงว่ามากน้อยต่างกัน" เหมือนดั่งตาน้ำที่อยู่ลึกบ้างตื้นบ้าง ผู้บรรลุธรรมได้รวดเร็ว เช่น ..

- "สุขา ปฏิปทา ขิปฺปาภิญฺญา" ทั้งปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็ว นั่นก็เหมือนกับตาน้ำอยู่ตื้น ๆ ขุดลงไปไม่ลึกนักก็เจอตาน้ำแล้วและที่อยู่ลึกลงไปกว่านั้นก็มี
- "สุขา ปฏิปทา ทนฺธาภิญฺญา" ปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้านั้นก็มี
- "ทุกฺขา ปฏิปทา ทนฺธาภิญฺญา" ทั้งปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้าอย่างนั้นก็มี
- "ทุกฺขา ปฏิปทา ขิปฺปาภิญฺญา" ปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วอย่างนั้นก็มี

"มีอยู่ในจิตใจของเรานี้แหละ" ปฏิปทาทั้งสี่นี้ไม่นอกเหนือไปจากจิตใจของผู้ปฏิบัติธรรมเลย จงอย่าคิดไปที่อื่น ๆ จะผิดจากหลักธรรมอันถูกต้องแม่นยำ .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=2287&CatID=2
   DT014902

วิริยะ12

22 ก.ค. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5398 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย