"ละบาปบุญเกิด" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12  


 "ละบาปบุญเกิด"

" .. "เมื่อบุคคลมีศีลแล้วไม่ทำบาปแล้ว" หาเลี้ยงชีพแต่โดยทางที่สุจริตเช่นนั้นแล้ว "ตายแล้วมันก็ไปสวรรค์เท่านั้นล่ะมันไม่มีบาป" ไม่มีบาปนำไปสู่ทุกข์แล้ว

"แต่การรักษาศีล การไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นเป็นบุญกุศล" แต่คนไม่รู้จักบุญนะ นึกว่ารักษาเฉย ๆ รักษาศีล นึกว่าไม่เป็นบุญกุศล "ก็เมื่อละบาปไปแล้วบุญมันก็ย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดา" เป็นอย่างงั้น .. "

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ 
   

5,415


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย