"เห็นธรรมนั้นคือเห็นอะไร" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12  

.
 "เห็นธรรมนั้นคือดวงตาเห็นอะไร"

" .. ดวงตาเห็นธรรมนั้นคือดวงตาเห็นอะไร "คือดวงตาเห็นสิ่งใดสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดเป็นเบื้องต้น ความแปรไปเป็นท่ามกลาง ความดับเป็นที่สุด"

สิ่งใดสิ่งหนึ่งก็คือทั้งหมดจะเป็นรูปก็ช่าง จะเป็นนามก็ตาม สิ่งใดสิ่งหนึ่งครอบรวมเลยทีเดียว "ได้แก่ธรรมชาติทั้งหมด" เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะเป็นรูปธรรมก็ช่าง จะเป็นนามธรรมก็ตาม เกิดขึ้นแล้วก็แปรดับไป "อย่างตัวสกลร่างกายของเราก็เหมือนกัน มันเกิดแล้วก็แปรไปตามธรรมดาของมัน แล้วมันก็ดับไป" .. "

หลวงปู่ชา สุภัทโท 
http://www.ubu.ac.th/wat/ebooks/chahthai/The_Eyes_of_Seeing_Dhamma.php   

5,376


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย