"ยอดของมรรค ยอดของสมุทัย" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    15 มิ.ย. 2561

.
 "ยอดของมรรค ยอดของสมุทัย"

" .. สุตมยปัญญาฆ่าไม่ได้ จินตามยปัญญาของคนธรรมดาก็ฆ่าไม่ได้ "ภาวนามยปัญญานี้เป็นปัญญาที่ฆ่ากิเลสไปได้" โดยลำดับ

"เมื่อภาวนามยปัญญามีความสามารถแก่กล้าแล้วก็ก้าวเข้าสู่มหาสติมหาปัญญา" นั้นแลเป็นปัญญาเครื่องสังหารกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเรา "มีอวิชชาเป็นสำคัญ ที่เรียกว่ายอดสมุทัย" แล้วก็ "มหาสติมหาปัญญาเป็นสำคัญที่เป็นยอดของมรรค" เป็นเครื่องประหัตประหารกันให้ม้วนเสื่อลงในจุดนั้นได้

ในสมัยปัจจุบันนี้ "ธรรมเหล่านี้ก็มีอยู่กับทุกท่านทุกคน" ถ้าเรานำมาปฏิบัติก็เป็นสด ๆ ร้อน ๆ "เป็นอกาลิโกเช่นเดียวกับกิเลส" ให้เรานำมาปฏิบัติซิ .."

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=1269&CatID=2   DT014902

วิริยะ12

15 มิ.ย. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5307 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย