"ไม่ยึดมั่น มันก็ไม่ทุกข์" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

 วิริยะ12    12 พ.ย. 2562

.
 "ไม่ยึดมั่น มันก็ไม่ทุกข์"

" .. ความเป็นจริงแล้ว "ท่านอยากจะให้รู้โลกที่เราอยู่นี้ ไม่ต้องหนีไปไหน จะอยู่ก็ได้ จะไปก็ได้" ให้มีความรู้สึกอย่างนั้น "ให้พิจารณาให้ดี มันสุข มันทุกข์มันอยู่ตรงไหน" อะไรที่เราไม่ยึดหมายหรือไม่มั่นหมายกับมัน อันนั้นไม่มี ทุกข์มันก็ไม่เกิด

ทุกข์มันเกิดจากภพ "มันมีภพที่จะเกิด มันก็ต้องไปเกิดที่ภพ ตัวอุปาทานยึดมั่นถือมั่นนี้แหละมันเป็นภพให้ทุกข์เกิด" ทุกข์มันเกิดขึ้น ดูเถอะ อย่าไปดูไกล ๆ ดูปัจจุบันนี้

"ดูกายดูจิตของเรานี้" เมื่อทุกข์เกิดขึ้นมา เพราะอะไรมันเป็นทุกข์ ดูเดี๋ยวนี้แหละ เมื่อสุขเกิดขึ้นมา มันเป็นอะไรมันจึงสุข ดูเดี๋ยวนั้น มันเกิดตรงไหนให้มันรู้จักตรงนั้น "ทุกข์เกิดที่อุปาทาน สุขเกิดที่อุปาทานทั้งนั้น" .."

หลวงปู่ชา สุภทฺโท 
http://www.ubu.ac.th/wat/ebooks/chahthai/True_Peacefulness.php
   DT014902

วิริยะ12

12 พ.ย. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5380 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย