"เรียนธรรมให้มันรู้จัก" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12  

.
 "เรียนธรรมให้มันรู้จัก"

" .. "เราทั้งหลายต้องมาเรียนธรรมไว้ในปัจจุบันให้มันรู้จัก" ถ้ารู้จักแล้วมันสบาย .. สบายอย่างไร "เหมือนเราเห็นรังต่อ เราก็ไม่เข้าไปใกล้" ตรงนั้นมีเสือ ตรงนั้นมีงู "เรารู้จักอย่างนี้ เราก็หนี ไม่เข้าไปใกล้" ถ้าคนไม่รู้จักก็ เดินสวบ ๆ ตกลงไปหลุมต่อ มันก็ต่อยหัวเอาเท่านั้นแหละ

"คนไม่รู้จัก อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ก็เสกคาถาว่า ของกู ๆ" อยู่อย่างนั้น "ถ้าคราวไม่ใช่ของกู ก็ร้องไห้โก๊ก ๆ เท่านั้นแหละ" นั่นเป็นเครื่องหมายของคนบาป

"ถ้ามาฟังธรรมแล้ว" มันก็จะหายบาปแล้วก็ดีด้วย "เป็นผู้มีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา" อยู่ใกล้กันไม่ทะเลาะกัน ไม่ทุ่มเถียงกัน สงเคราะห์กัน .. สบาย "นั้นท่านเรียกว่า คนมีบุญ" คนมีบุญอยู่ที่ไหนก็เป็นบุญกุศล "อยู่ที่ไหนก็เย็นก็เป็นสุคโต อยู่ก็เป็นสุขไปก็เป็นสุข" มีแต่เรื่องเป็นสุข มีแต่เรื่องสบาย .. "

"เหนือสิ่งอื่นใด"
หลวงปู่ชา สุภัทโท
    

5,463


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย